Frontpage Projekter Jacket taskforce

Nyhedsbrev:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

Jacket taskforce

Jacket taskforcen blev nedsat i efteråret 2016, da en bred skare af aktører i vindmøllebranchen indledte konkrete drøftelser af standardiseringsmuligheder i hele værdikæden for at nedbringe CoE på jacket-fundamenter. Taskforcen har til formål gennem samarbejde at identificere de områder, hvor der er størst potentiale for LCOE-reduktion, således at man sikrer et konkurrencedygtigt offshoremarked nu og i fremtiden.

Taskforcen faciliteres af Vindmølleindustrien og Offshoreenergy.dk. og består i dag af 25 danske og internationale virksomheder fra vindindustrien. De deltagende virksomheder er inddelt i to arbejdsgrupper med forskelligt fokus på omkostningsnedsættende tiltag:

 • Arbejdsgruppe 1: Fokuserer på at formulere nye generiske standarder for design af transition pieces (TP’er) for at mindste ressourceforbruget. 
   
 • Arbejdsgruppe 2: Fokuserer overordnet på modularisering og industrialisering af jacket-konstruktioner med masseproduktion for øje. 

Deltagelse
Deltagelse i taskforcen er åben for alle, både danske og udenlandske virksomheder, og forudsætter ikke medlemskab af Vindmølleindustrien og/eller Offshoreenergy.dk

Prisen for at deltage i taskforcen er en engangsbetaling på 1.000 EUR pr. virksomhed. 
      
Megavind og styregruppe koordinerer indsatsen
For at styrke koordineringen mellem arbejdsgrupperne og derved mindske overlap har taskforcen nedsat en styregruppe, som skal kvalitetssikre arbejdsgruppernes arbejde og løbende koordinere den overordnede indsats med Megavind, som er vindindustriens strategiske R&D platform.
 
Taskforce Jackets er samlet under Megavind for at udnytte kompetencerne i den nuværende organisation til at udarbejde strategiske mål for standardiseringer i hele vindmølleindustrien. Dette sikrer, at indsatsen systematiseres, og at der laves fremtidssikrende standardiseringsstrategier for hele værdikæden.

Deltagende virksomheder

Arcelor Mittal Nordisk Svejse Kontrol
Bladt Industries OCAS NV
Corrosion & Water-Control OWEC Tower
COWI Rambøll
Dansk Ingeniørservice (DIS) Salzgitter
Deugro Scanel International
Dillinger Hüttenwerke SHL Contracting Germany/ Seaway Heavy Lifting
DSV Siemens Gamesa Renewable Energy
E.ON Smulders Group
FORCE Technology SSAB
Hutchinson Van Oord
JBO Øglænd System
LIC Engineering

Kontakt

Edit Lulu Nielsen

Edit Lulu Nielsen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Forskningspolitisk konsulent

Mobile Mobil: +45 3373 0337

Email:

 

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din virksomhed deltager i Jacket taskforcen, så kontakt Edit Lulu Nielsen, forskningspolitisk konsulent.

Megavind

Læs mere om Megavind på megavind.windpower.org

Seneste nyt:


 • Windpower Wiki

  Windpower Wiki er en omfattende introduktion til historien og teknologien bag vindmøller!

 • Stå stærkere med Vindmølleindustriens netværk

  Gennem sparring med branchekollegaer får du de bedste betingelser for at styrke din forretning.

 • Tal med den rette

  Se listen over medarbejdere i Vindmølleindustriens sekretariat

 • Se alle medlemmer af Vindmølleindustrien

  Vindmølleindustrien repræsenterer mere end 200 vindvirksomheder


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf