Frontpage Fakta og analyser Publikationer & rapporter

Nyhedsbrev:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

Publikationer & rapporter

Vindmølleindustrien udgiver hvert år en række forskellige publikationer
 
Herunder finder du de seneste udgivelser og i menuen til venstre finder du vores tidligere udgivelser inddelt efter type.
_______________________________________________________________________

Branchestatistik 2018

DAMVAD Analytics har for Vindmølleindustrien udarbejdet en analyse af beskæftigelsen om omsætningen i vindmølleindustrien i Danmark i 2017. Statistikken viser stor fremgang i omsætningen og en fremgang på 2,3 pct. i beskæftigelsen. 
_______________________________________________________________________

Vindmølleindustriens eksport 2017DAMVAD Analytics har for Vindmølleindustrien analyseret vindmøllebranchens eksport i 2017, og rapporten viser, at de danske virksomheder i stor stil afsætter produkter og services verden over, mens at branchen generelt oplevede en lille tilbagegang i eksporten.
 _______________________________________________________________________
 

Stå stærkere med Vindmølleindustriens netværkDen danske vindindustri består af virksomheder, der hviler på en lang og stærk netværkstradition med tætte relationer og en høj grad af tillid. Vindmølleindustrien er det naturlige samlingspunkt, hvor vindvirksomheder mødes og samarbejder på tværs af værdikæden i tæt dialog med branchens ledende aktører.
 _______________________________________________________________________

Analyse af leverandører til vindmølleindustrien 2017

Leverandøranalysen viser, at leverandørerne i stort omfang fortsat forventer fremgang i omsætning og beskæftigelse. Vedligeholdelse af marginer er den største udfordring for leverandørerne, der føler prispresset fra de store vindmølleproducenter. 
_______________________________________________________________________

Vindmølleindustriens samfundsbidrag


 
DAMVAD Analytics har for Vindmølleindustrien analyseret vindmøllebranchens samfundsbidrag opgjort på den primære værdikæde og de afledte effekter i følgeerhverv samt forbrugseffekterne. 
 
I rapporten fremgår det, at vindmøllebranchen sammenlagt bidrager med 85.000 arbejdspladser, en omsætning på 240 mia. kr. og 28 mia. kr. i skatter. 
 
Rapporten er udgivet i juli 2017.
_____________________________________________________________________

Branchestatistik 2017

 


Læs de nyeste statistikker i Vindmølleindustriens Branchestatistik 2017.

Den danske vindmølleindustris omsætning var i 2016 på 118,1 mia. kr. inkl. de danske energiselskabers vindaktiviteter. Dette svarer til en vækst på 10,8 pct. ift. 2015. Eksporten steg i 2016 med 16 pct. til 55,6 mia. kr. fra 47,9 mia. kr i 2015 og udgjorde dermed 4,1 pct. af den totale danske eksport. Vindindustrien så derudover den største jobskabelse i 8 år med 5,8 pct. flere medarbejdere sammenlignet med 2015. Antallet af medarbejdere var i 2016 32.898.

Dermed var 2016 et år med fremgang og vækst på alle parametre.
______________________________________________________________________

State of Green White Paper 2017: Wind energy moving ahead


Vindmølleindustrien og State of Green er sammen om denne publikation. Heri har vi samlet erfaringer og state-of-the-art case eksempler samt  input fra vindmølleindustriens danske aktører og lovgivere. Eksemplerne viser for eksempel, hvordan man kan integrere og investere i vindenergi, samt hvordan man kan optimere energiproduktionen og derved få mere vindenergi for færre penge.
_______________________________________________________________________

 

Udviklingsprogram for underleverandører i vindmølleindustrien

 


Læs om 'Udviklingsprogram for underleverandører i vindmølleindustrien', og hvordan projektet er med til at styrke små og mellemstore virksomheder og deres muligheder for navigere og udvikle sig i en vindindustri i hastig forandring.

Rapporten er udgivet i marts 2017.
______________________________________________________________________

Analyse af leverandører til vindmølleindustrien 2016
Rapporten er udgivet i oktober 2016 og giver bl.a. et indblik i de forventninger, som leverandørerne i vindmølleindustrien har. ______________________________________________________________________  

Regional Brachestatistik 2016Den regionale branchestatistik omhandler vindmøllebranchens fordeling og betydning for de danske regioner og kommuner. Rapporten er et supplement til den nationale branchestatistik, som viser, at den danske vindmøllebranche er i god form.
______________________________________________________________________

Branchestatistik 2016

 

Læs de nyeste statistikker i Vindmølleindustriens Branchestatistik 2016.

Den danske vindmølleindustris omsætning var i 2015 på 108,4 mia. kr. inkl. de danske energiselskabers vindaktiviteter. Eksporten lå på 48,3 mia. kr., og udgjorde dermed 4,6 pct. af den totale danske eksport i året. Antallet af medarbejdere var i 2015 31.251. Dermed var 2015 et år med fremgang i både omsætning og antal medarbejdere, mens eksporten gik tilbage set i forhold til 2014.
______________________________________________________________________

Én branche- én stemme

 Brochuren giver en bred indsigt i, hvad der skal til for, at Danmark også i fremtiden kan indtage en førerposition som global vindenergi-hub.

Du kan læse om hvordan vi i Vindmølleindustrien varetager dine interesser i både Danmark og Europa, og hvordan vi arbejder på at sikre din virksomhed de bedste muligheder for at udvikle og styrke forretningen. 
 
____________________________________________________________

Vindbranchens vækstlag


 
Sektorudviklingsrapporten sætter fokus på hvordan forskning og tværgående samarbejde kan understøtte potentialet hos leverandørerne til den danske vindenergiindustri.
______________________________________________________________________

O&M's bidrag til reduktion af offshore omkostninger


 
Perspektiver på, hvordan innovation af O&M (Operation & Maintenance) bidrager til reduktion af LCOE (Levelized Cost Of Energy) for havmølleparker.
______________________________________________________________________

Analyse af leverandører til vindmølleindustrien 2015


 
Rapporten er udgivet i samarbejde mellem Deloitte og Vindmølleindustrien og indeholder en analyse af leverandørerne til vindindustrien.
______________________________________________________________________

Regional Branchestatistik 2015


 
Læs de nyeste regionale statistikker i Vindmølleindustriens Regional Branchestatistik 2015.

__________________________________________________________________

Branchestatistik 2015

 

Læs de nyeste statistikker i Vindmølleindustriens Branchestatistik 2015.
______________________________________________________________________

Offshore Wind Denmark: A United Industry Thinking Big


 

The magazine is published by the Danish Wind Industry Association and Offshoreenergy.dk. It is a EWEA OFFSHORE special about offshore wind in Denmark addressing Denmark’s unique position and takes you on a tour through our offshore wind seascape. 
_______________________________________________________________________

Megavind - Increasing the Owners Value of Wind Power PlantsDenne rapport fra Megavind omhandler mulige løsninger, som kan øge værdien af den producerede elektricitet fra vindmøller i områder med en høj andel af vindkraft i energisystemet. Rapporten har kun fokus på teknologiløsninger, som leveres af vindmøllen eller vindkraftværket. Den omhandler ikke forbedringer af det overordnede energisystem og heller ikke aftagerløsninger så som elbiler mm, selvom disse vil kunne bidrage til at øge værdien af den vindkraftproducerede elektricitet.
_______________________________________________________________________

DENMARK - WIND ENERGY HUB

 

Læs om virksomheder, løsninger, kompetencer og muligheder i den verdensførende danske vindindustri. Profilbrochuren giver en bred introduktion til branchen. Udgivet september 2014.
______________________________________________________________________

Offshore Wind Industry in Denmark

Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Aalborg Universitet, Vindmølleindustrien og Offshoreenergy.dk. Rapporten sætter fokus på offshore vindindustriens aktiviteter og udfordringer. 

Læs rapportens executive summary (engelsk)
_______________________________________________________________________

Branchestatistik 2014

Den danske vindmølleindustris omsætning var i 2013 på 80,4 mia. kr. og eksporten lå på 48,7 mia. kr., svarende til en eksportandel på 61 pct. Antallet af medarbejdere var i 2013 27.490, og dermed var 2013 et år med en lille tilbagegang i forhold til 2012.

 _______________________________________________________________________

Analyse af leverandører til vindmølleindustrien 2014

Rapporten er udgivet i samarbejde mellem Deloitte og Vindmølleindustrien og indeholder en analyse af leverandørerne til vindindustrien. Analysen tegner et billede af en industri i bedring, der er på vej ud af krisens skygge.

_______________________________________________________________________

The Danish Wind Power Hub

Denne rapport er Megavinds nyeste hovedstrategi, der erstatter Megavinds første udspil fra 2007. Strategien omhandler forskning, udvikling, demonstration og innovation inden for vindteknologi og integration af vindenergi i energisystemet. Strategien forefindes udelukkende på engelsk.

Læs Megavinds tilhørende Offshore Roadmap

_______________________________________________________________________

Nationale transportkorridorer for vindmølletransporter

Vindmølleindustrien, regioner og kommuner er blevet enige om en række konkrete anbefalinger til vejforbedringer, der skal sikre mere smidige vindmølletransporter i fremtiden til glæde for vindindustrien, samfundet og almindelige bilister.

Læs selve rapporten

Læs pressemeddelelsen

Download alle bilag: 
https://www.dropbox.com/sh/k3wctqmsc4bdrpl/dCG5Pv2TIq?m

_______________________________________________________________________

Udvikling og omstilling i vindmølleindustrien

En rapport af Poul Houman Andersen og Ina Drejer om, hvordan den globale udvikling i vindmølleindustrien har påvirket den danske del af industrien. Publiceret 2012.

Læs rapporten på engelsk her

________________________________________________________________________

Vindenergi er vejen frem

Vindmølleindustriens tillæg til Dagbladet Børsen 13. april 2012. Fokus er i denne udgave på de særlige danske kompetencer, fremtidens energi, udvikling og innovation.
________________________________________________________________________

Den gode proces

 


I samarbejde med KL, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Vindmølleforening har Vindmølleindustrien udgivet folderen "Den gode proces" om vindmølleplanlægningen i Danmark.

Du kan læse flere rapporter fra Vindmølleindustrien her _____________________________________________________________________________

Seneste nyt:

Kontakt

Peter Alexandersen

Peter Alexandersen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Presse og kommunikationsansvarlig

Home Telefon: +45 2225 9072

Email:


 • Bliv medlem

  Vindmølleindustrien er branchens talerør og omdrejningspunkt. Læs om fordelene ved at være medlem.

 • Windpower Wiki

  Windpower Wiki er en omfattende introduktion til historien og teknologien bag vindmøller!

 • Tal med den rette

  Se listen over medarbejdere i Vindmølleindustriens sekretariat

 • Se alle medlemmer af Vindmølleindustrien

  Vindmølleindustrien repræsenterer mere end 200 vindvirksomheder


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf