Nyhedsbrev:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

Offshore

I havet omkring Danmark er der et enormt potentiale for elproduktion på offshorevindparker. Den danske del af Nordsøen er endvidere det mest omkostningseffektive område at udbygge, hvilket betyder, at Danmark som nation har en geografisk fordel som på sigt kan udnyttes til storskala elproduktion og deraf følgende eleksport til vores nabolande. Vores geografiske fordel består i, at vind- og bundforhold samt plads er bedre end vores nabolande med henblik på omkostningseffektiv installation og drift af offshorevindparker.

Vindressourcerne er i gennemsnit ca. 50 pct. bedre på havet i forhold til placeringer til på land. Omvendt er der også dyrere at installere og drive en offshorevindmøllepark, idet installations- samt drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne er højere som følge af at arbejdet skal udføres på havet under hensyntagen til vind, vejr og afstand til offshorevindmølleparken.

Staten er planlægningsansvarlig for udbygningen på havet. For at sikre en samfundsøkonomisk fornuftig vindenergiudbygning på havet er det nødvendigt, at staten planlægger langsigtet. Til dette formål har staten oprettet et havmølleudvalg, som udpeger de mest egnede arealer til offshorevindparker under hensyntagen til vindforhold, bundforhold o. lign. samt forskellige arealinteresser for området, såsom skibstrafik, råstofudvinding, fiskeri mv. Med udgangspunkt i Havmølleudvalgets anbefalinger beslutter politikerne hvilke parker, der skal udbydes. Udvælgelsen af parker sker primært ud fra den samfundsøkonomiske rangordning, som Havmølleudvalget har udarbejdet.

Der skelnes i Danmark mellem kystnære havmølleparker og storskala havmølleparker. De kystnære parker består af parker på op til 200 MW beliggende mellem 4 og 20 km fra kysten, mens storskalaparkerne er beliggende fra mindst ca. 15 km og består af parker på mindst 400 MW.

Nye havmølleprojekter
I 2013 blev Anholt havmøllepark på 400 MW færdiggjort. Det betyder, at der i dag samlet set er 1271 MW vindenergi på havet fordelt på 517 vindmøller. Inden 2020 forventes det, at yderligere 1500 MW nettilsluttes. Heraf vil 1000 MW komme fra storskala havmølleparkerne Horns Rev III på 400 MW ud for Esbjerg og Kriegers Flak på 600 MW øst for Møn. Det forventes, at Kriegers Flak og Horns Rev III færdiggøres i perioden 2017-2020. Kystnært vil der bliver udbudt 450 MW i perioden fra 2014 - 2015 med nettilslutning fra 2017. Herudover giver staten mulighed for opstilling af 50 MW teknologidemonstrerende projekter, som også vil blive opstillet kystnært.

Udfasning
I løbet af de kommende 10 år vil vi sandsynligvis udfase de første offshorevindparker, idet den første park i Danmark, og samtidig verdens første offshore vindpark, blev opstillet i 1991. Med en forventet levetid på 20 år for de første offshorevindparker vil vi se en række af parkerne fra 90’erne blive udfaset i takt med, at det blive uøkonomisk at drive parkerne.

Seneste nyt:

Bliv klogere:

 

Kontakt

Martin Risum Bøndergaard

Martin Risum Bøndergaard

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Politik og analysechef

Home Telefon: +45 3373 0332

Email:


 • Windpower Wiki

  Windpower Wiki er en omfattende introduktion til historien og teknologien bag vindmøller!

 • Stå stærkere med Vindmølleindustriens netværk

  Gennem sparring med branchekollegaer får du de bedste betingelser for at styrke din forretning.

 • Tal med den rette

  Se listen over medarbejdere i Vindmølleindustriens sekretariat

 • Se alle medlemmer af Vindmølleindustrien

  Vindmølleindustrien repræsenterer mere end 200 vindvirksomheder


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf