Frontpage Energipolitik og planlægning Energiforliget og 2020

Nyhedsbrev:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

Energiforliget og 2020

I marts 2012 blev der vedtaget et historisk bredt energiforlig, der sætter rammerne for udbygningen med vedvarende energi frem til 2020. På vindområdet er det målsætningen, at strøm fra vindmøller i 2020 skal udgøre 50 pct. af det danske elforbrug. Samarbejde, klare målsætninger og velfungerende planlægning er afgørende for, at målsætningen kan opfyldes.

For at sikre optimale og holdbare løsninger er det derfor nødvendigt, at både kommunerne, staten og borgerne engagerer sig aktivt i planlægningsprocessen og fokuserer på et langsigtet perspektiv for vindenergiudbygningen i Danmark. 

Færre, men mere effektive møller
Der udvikles løbende mere effektive vindmøller, hvilket er en forudsætning for at nå målsætningen om 50 pct. vindenergi i 2020. De nye moderne møller skal løbende erstatte de eksisterende møller, der står i det danske landskab. I 2020 vil det betyde, at det samlede antal vindmøller på land vil være reduceret fra de nuværende knap 5.000 til ca. 3.400 møller, samtidig med at andelen af vindenergi i det danske elforbrug vil gå fra 30 pct. ved udgangen af 2012 til 50 pct. i 2020.

Konkret betyder det, at vindenergiproduktionen vil stige med ca. 83 pct. pga. de moderne og mere effektive møller, selvom antallet af møller vil falde med ca. 30 pct. Som konsekvens af effektiviseringen vil vindenergiproduktionen blive øget fra ca. 9,8 TWh i dag til 18 TWh i 2020.

Energiaftalen har positive effekter for Danmark
Den ambitiøse målsætning om 50 pct. vindenergi i 2020 vil medføre positive afledte effekter for Danmark. Med investeringer i vindenergi på 45-50 mia. kr. frem mod 2020, vil Danmark fortsat være et førende udstillingsvindue for ny vindmølleteknologi og for integration af vind i elsystemet.

Denne øgede andel af vindenergi i elproduktionen betyder samtidig, at Danmarks udslip at CO2 i forbindelse med elproduktionen vil falde fra et nuværende gennemsnitligt CO2-udslip på 450 kg/MWh til 199 kg/MWh i 2020.

Herudover vil en øget andel vindenergi betyde en større forsyningssikkerhed i det danske energiforbrug, idet vi bliver mindre afhængige af fluktuerende energipriser på fossile brændsler, samtidig med at der indfases en stadig større andel af vedvarende energi.  

Desuden bidrager vindenergi til, at Danmark vil opfylde 2020 VE-målene fra EU: at 30 pct. af det samlede danske bruttoenergiforbrug skal dækkes af vedvarende energi.

På de følgende sider kan du læse mere om, hvorfor og hvordan vi gennem velfungerende planlægning på land og hav med engagement fra alle parter kan opfylde målsætningen om 50 pct. vindenergi i 2020.

Seneste nyt:


 • Bliv medlem

  Vindmølleindustrien er branchens talerør og omdrejningspunkt. Læs om fordelene ved at være medlem.

 • Kommende aktiviteter

  Vi afholder løbende arrangementer for vores medlemmer, politikere, journalister og andre interessenter

 • Stå stærkere med Vindmølleindustriens netværk

  Gennem sparring med branchekollegaer får du de bedste betingelser for at styrke din forretning.

 • Se alle medlemmer af Vindmølleindustrien

  Vindmølleindustrien repræsenterer mere end 200 vindvirksomheder


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf